Praca z trudną klasą , trudnym uczniem
Szkolne  procedury na niebezpieczne i agresywne zachowania
19.05.2018  sobota 10:00 – 15:00
Na szkoleniu będziemy mówić o tym, co zrobić, jak trudny uczeń prowokuje swoim zachowaniem innych i nie wykonuje poleceń nauczyciela.
Adresaci: na szkolenie zapraszamy nauczycieli, rodziców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.
PROGRAM
– Wewnątrzszkolny system bezpieczeństwa – jak go opracować i wdrożyć
– Panel dyskusyjny: trudne, niebezpieczne zachowania dzieci w przedszkolach, szkołach, domach
– skuteczne zachowania w trudnych sytuacjach
– uczeń odmawia pracy na lekcji – co może zrobić nauczyciel, skuteczne procedury
– Behawioralna praca z wybuchem złości „ABC wybuchu” , „ABC konfliktu”
– Skuteczne interwencje na terenie placówek w oparciu o analizę ABC
– Wybuch agresji – czy mogę przytrzymać dziecko czy wezwać pomoc z zewnątrz
– Jak zapewnić bezpieczeństwo klasie podczas agresywnego zachowania ucznia
– Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w wybuchu złości
– Dokumentowanie trudnych zachowań (jaką dokumentację prowadzić )
– Przepisy oświatowe
– przykłady na konsekwencje na terenie przedszkola, szkoły, domu
KOSZT: 250zł / osoba
Osoba prowadząca: Katarzyna Brejnakowska
Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej uczestników z jednej placówki udzielamy rabatów – koszt udziału pierwszej osoby 130zł/ koszt udziału każdej kolejnej z tej samej placówki 100zł
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc
Wpłaty prosimy kierować na numer konta:  35 1140 2004 0000 3102 7705 9038
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia:
W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku  nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych.  O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.
ZGŁOSZENIA: przyjmujemy mailowo lub telefonicznie
KONTAKT: 22 251 69 25 w godzinach  9:00 – 17:00 / 696 806 539 / 509 585 619 /sukces.sukces@gmail.com
Miejsce: Warszawa Pustułeczki 37a (Ursynów)
%d bloggers like this: