Szkolenie z egzaminem zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Termin  22 – 23. 09.2018
Miejsce: Kraków ul. Grodzka 42
(sobota  godz. 10:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 15:00)
Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.
Trener prowadzący szkolenie
Joanna Andrzejewska: Dyplomowany socjoterapeuta i psychoterapeuta. Dyrektor Ośrodka Psychoterapii SUKCES.
PROGRAM
Sobota
1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.
2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych
Jak prowadzić nabór do grup
4.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
5.Praca z zachowaniami agresywnymi
6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
8. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji , scenariusze zajęć
Niedziela
1.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem- założenia teoretyczne
2. Scenariusze treningu dla grupy dzieci z autyzmem
3.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych
4.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami
5.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
6.Jak uczymy planowania
7.Trening Komunikacji – jak? z kim? kiedy?
8.Tworzenie Scenariuszy zajęć
9.Jak prowadzić dokumentację z zajęć
10. Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć
Uczestnicy otrzymują:
– materiały szkoleniowe – skrypt
– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości
– karty pracy do zajęć
– przykład dokumentacji zajęć
– przykład zadań domowych dla dzieci
Certyfikacja
Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych muszą przystąpić do egzaminu końcowego. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu dostaną na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w kursie, bez uprawnień certyfikacyjnych.
Niedziela godz. 15:20 – Egzamin końcowy
KOSZT:
Koszt od osoby 550zł + Koszt certyfikacji – 200zł
Wpłaty prosimy kierować na numer konta:
35 1140 2004 0000 3102 7705 9038
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia:
W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.
ZGŁOSZENIA: przyjmujemy mailowo lub telefonicznie
KONTAKT: 22 251 69 25 w godzinach 9:00 – 17:00 / 696 806 539 / 509 585 619 /sukces.sukces@gmail.com
Miejsce: Warszawa Pustułeczki 37a (Ursynów)
%d bloggers like this: