Termin: Warszawa 10-11.03.2018

Sobota 10:00 – 18:00 / Niedziela 10:00 – 14:00

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia warsztatów z rodzicami którzy:
wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, wybuchami złości. zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Uczestnicy szkolenia będą mogli po jego ukończeniu prowadzić cykl 10 spotkań warsztatowych w poradniach, szkołach i innych placówkach zajmujących się pomocą dzieciom z ADHD. Program zawiera opis technik behawioralnych stosowanych zarówno do dzieci młodszych jak i do nastolatków.

Uczestnicy dostają pakiet materiałów – scenariusze spotkań z rodzicami wraz z propozycją prac domowych dla rodziców oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem certyfikatu trenera warsztatów dla rodziców.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

Objawy ADHD – kiedy kierować dziecko na diagnozę

ADHD a inne zachowania niepożądane i celowe łamanie zasad. Jak rozróżnić, jak pracować

Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ADHD / ZA/ ODD – „okulary na ADHD”

sytuacje problemowe i konfliktowe – co je wywołuje, jak nieświadomie wzmacniamy te zachowania.

Konstruktywne chwalenie – jak chwalić by zachowanie się zmieniało,

Jak nagradzać by nie wpaść w pułapkę „przekupywania dziecka”,

Domowy system zasad,

Skuteczne wyciąganie konsekwencji,

Systemy żetonowe, punktowe

Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

Zalecenia do szkoły dla dziecka z ADHD.

Pisemny egzamin końcowy

KOSZT:

Przy wpłacie do 31.10. 2016 – koszt udziału 400zł / osoba

Przy wpłacie po 31.10.2016 – koszt udziału 450zł / osoba

Osoby, które nie dokonały wpłaty w ustalonym terminie nie będą zakwalifikowane na szkolenie.

MIEJSCE: Poradnia SUKCES ul. Pustułeczki 37a Warszawa

 

ZAPISY: 22 251 69 25 / 696 806 539 / 509 585 619 / sukces.sukces@gmail.com

%d bloggers like this: