jedno szkolenie – dwa certyfikaty

Warszawa: 29 – 30. 09.2018 ul. Pustułeczki 37a Ursynów Warszawa
Kraków   22-23.09.2018 ul. Grodzka 42 Kraków
Gdańsk: 6-7.10. 2018 ul. Wały Piastowskie 1 Gdańsk

Jeśli pracujesz z dziećmi z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Niepełnosprawnością Intelektualną i chcesz pracować jako trener zajęć grupowych – zapraszamy Cię na nasze szkolenie.Szkolenie z egzaminem zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

 

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

 

Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu
z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

Trener prowadzący szkolenie

 

Joanna Andrzejewska: Dyplomowany socjoterapeuta i psychoterapeuta. Dyrektor Ośrodka Psychoterapii SUKCES.

 

PROGRAM

 

Sobota

 

1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

 

2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne

 

3.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem

 

4.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

 

5.Praca z zachowaniami agresywnymi

 

6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

 

7.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

 

8. Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych emocji , scenariusze zajęć

 

9. Jak prowadzić nabór do grup

 

Niedziela

 

1.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem- założenia teoretyczne

 

2. Scenariusze treningu dla grupy dzieci z autyzmem

 

3.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych

 

4.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami

 

5.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem

 

6.Jak uczymy planowania

 

7.Trening Komunikacji – jak? z kim? kiedy?

 

8.Tworzenie Scenariuszy zajęć

 

9.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

 

10. Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć

 

Uczestnicy otrzymują:

 

– materiały szkoleniowe – skrypt

 

– kwestionariusze dla rodziców i kwestionariusze do ewaluacji zajęć

 

– kwestionariusz wywiadu z rodzicami

 

– przykładowe scenariusze TUS, TUS dla dzieci z autyzmem, treningu kontroli złości

 

– karty pracy do zajęć

 

– karty emocji

 

– przykład dokumentacji zajęć

 

– przykład zadań domowych dla dzieci

 

Certyfikacja

 

Osoby, które chcą otrzymać Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, uprawniający do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych muszą przystąpić do egzaminu końcowego. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu dostaną na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w kursie, bez uprawnień certyfikacyjnych.

 

Niedziela godz. 15:20 – Egzamin końcowy

 

Koszt certyfikacji – 200zł

 

KOSZT:

 

550zł / osoba.

 

Wpłaty prosimy kierować na numer konta:

 

35 1140 2004 0000 3102 7705 9038

 

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia:

 

W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują

 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.

 

WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.

 

ZGŁOSZENIA: przyjmujemy mailowo lub telefonicznie

 

KONTAKT: 22 251 69 25 w godzinach 9:00 – 17:00 / 696 806 539 / 509 585 619 / sukces.sukces@gmail.com

%d bloggers like this: