Termin: 22.09.2018 sobota godziny 9:00 – 18:00
Miejsce: Kraków ul. Grodzka 42

Zapraszamy także wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć rysować i tworzyć piktogramy, pracować
wizualnie z dziećmi z Zespołem Aspergera i Autyzmem.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w tym skrypt zawierający prezentowane ikony ,
piktogramy, karty pracy.
1. Komunikacja alternatywna i myślenie obrazami u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
2. Podstawy rysowania: czym rysować, jak rysować piktogramy
3. Rysowanie emocji
4. Rysowanie planu dnia, planu pracy dla dzieci z autyzmem. Dlaczego praca według planu jest ważna
w terapii dzieci z autyzmem
5. Rysowanie pojęć abstrakcyjnych i tworzenie kart pracy na zajęcia
6. Polecana literatura
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia.
Prowadzenie:
Honorata Kośka i Michalina Andrzejewska
Koszt: 250zł / osoba

%d bloggers like this: