Termin: 13.10.2018r.
Czas trwania: 10:00 – 17:00
Miejsce: Warszawa ul. Pustułeczki 37a
Zgłoszenia: są przyjmowane telefonicznie lub mailowo
Szkolenie skierowane jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, studentów.
Szkolenie prowadzi: Joanna Andrzejewska: dyplomowany psychoterapeuta i certyfikowany
socjoterapeuta
Program
1. Zespół Aspergera – omówienie objawów
2. Dziecko z Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym
3. Dziecko z Zespołem Aspergera w wieku szkolnym
4. Opis przypadku dziecka z Zespołem Aspergera
5. Prowadzenie diagnozy
– wywiad z rodzicami: jakie pytania należy zadać
– omówienie kwestionariuszy diagnostycznych
– omówienie tego, jak powinna wyglądać sesja diagnostyczna z dzieckiem
– jak przedstawić diagnozę rodzicom
4. Opracowanie programu terapeutycznego
5. Terapia grupowa i terapia indywidualna dziecka z Zespołem Aspergera
6. Co może zrobić nauczyciel w szkole – wskazówki
KOSZT: 250zł / osoba , przy zgłoszeniu i wpłacie do 5.09.2018 koszt od osoby 210zł
Wpłaty prosimy kierować na numer konta:
35 1140 2004 0000 3102 7705 9038
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia:
W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku nieobecności
na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach
uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.
WAŻNE: Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia
zakwalifikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia.
ZGŁOSZENIA: przyjmujemy mailowo lub telefonicznie
KONTAKT: 22 251 69 25 w godzinach 9:00 – 17:00 / 696 806 539 / 509 585 619 /
sukces.sukces@gmail.com

%d bloggers like this: