Wspierają nas:

Uczestnikom Akademii Terapeuty Dziecka z Autyzmem przysługuje cena za szkolenia:

- konferencja 230zł

- TUS – 400zł

- Depresja u dzieci z autyzmem – 250zł

Cena obowiązuje przy udziale w całym cyklu trzech szkoleń. Uczestnicy z każdego szkolenia dostają osobne zaświadczenia / certyfikaty a po ukończeniu cyklu trzech szkoleń otrzymują certyfikat Terapeuty Dziecka z Autyzmem

Tylko dla absolwentów Akademii możliwość:

- stażu w grupach terapeutycznych (w wymiarze 5h)

- stażu na letnim obozie terapeutycznym (1 tydzień)

- Udziału/Obserwacji podczas sesji diagnostycznej

- Kwestionariusze badań/ konsultacji opracowane przez terapeutów i diagnostów Ośrodka Psychoterapii SUKCES