Kadra

Nasi trenerzy

JOANNA ANDRZEJEWSKA

Pedagog, reedukator, kinezjolog edukacyjny, trener. Autorka wielu artykułów na tematy wychowawcze. Wielokrotne wypowiedzi dla TVP II i TVN oraz Polskiego Radia pr. I. Ostatnio stała współpraca z portalem „Miasto Dzieci”.

Ukończone kursy: Psychologia Osobowości; ADHD jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu; Kompleksowy Model Pracy z Dziećmi z ADHD i Zaburzeniami Opozycyjno-Buntowniczymi; Kurs Dennisona I i II stopień; Techniki Efektywnego Uczenia Się; Specyfika Pracy z Osobami Psychicznie Chorymi; Zastosowanie Integracji Sensorycznej w Zaburzeniach Rozwoju Mowy u Dzieci od Trzeciego Roku Życia; Neurobiologiczne Podstawy Procesów Integracji Sensorycznej i Podstawowa Ich Ocena; Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Terapii Integratywnej.

Założycielka placówki terapii dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera. Prowadzi otwarte grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli borykających się z trudnymi zachowaniami dzieci.

Mama dwójki dzieci. Swoim doświadczeniem w pracy z ludźmi gwarantuje nie tylko profesjonalne wykłady, ale przede wszystkim praktyczne podejście do problemów.

Prowadzi:

 • szkołę i warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera,
 • terapię indywidualną dla dzieci z ADHD, ODD, ADD, i Zespołem Aspergera,
 • reedukację w zakresie dysleksji, dyskalkulii oraz Metody Dobrego Startu,
 • terapię dla dzieci z lękami różnego pochodzenia

 

BOŻENA IGNUT

Pedagog, terapeuta, psycholog kryzysu. Wykładowca interwencji kryzysowej i przedmiotów „wsparcie w rozwoju osobowości poprzez rysunek, muzykę” oraz „sprawdzone sposoby w radzeniu sobie ze stresem” w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.

Wychowawca w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Helenowie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

 

ANDRZEJ MACZASSEK

Pedagog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na co dzień terapeuta pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Interesuje się nowoczesnymi technologiami w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pozwalającymi osobom z różnymi dysfunkcjami na nowo otwierać się na świat, a także tematyką uzależnień w oparciu o model Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Prywatnie mąż i szczęśliwy ojciec cudownej córeczki.

MONIKA MUĆKO,

psycholog Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej i osobowości. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CTPB).

Posiada bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi zdobyte m.in. podczas stażu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, prowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci z ADHD w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR oraz warsztaty rozwoju umiejętności społecznych w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS , gdzie pełniła również funkcję wolontariuszki w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” i terapeutki podczas obozów dla dzieci z trudnościami (ADHD, ZA, ODD). Umiejętności pracy z rodzicami rozwijała w Fundacji Dzieci Niczyje w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” współprowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich i spotkania edukacyjne. Jest autorką warsztatów dla niań z zakresu umiejętności wychowawczych, psychologii dziecka, twórczej zabawy.

W Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej SUKCES prowadzi:

 • diagnozę psychologiczną dziecka
 • terapię dzieci
 • warsztaty dla rodziców
 • grupy wsparcia
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • konsultacje dla rodziców

Doświadczenie zawodowe i przebyte kursy:

 • „Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” (CBT),
 • „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań” (CBT),
 • „Praca z dzieckiem z ADHD” (SWPS), „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (ORE),
 • „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” (FDN).

 

MONIKA WITKOWSKA-DĄBROWSKA

Psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowego Doradztwa personalnego i zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Swoje umiejętności trenerskie doskonaliła w rocznym studium psychologicznej pracy z grupami w Ośrodku Psychoterapeutyczno-Szkoleniowym „Poza Centrum” w Warszawie oraz podczas Warsztatów Umiejętności Trenerskich organizowanych przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i szkoleń. Obecnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi – jako doradca zawodowy, psycholog i trener. Od ponad 2,5 lat pracuje w Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji TUS.