Wspierają nas:

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia

Termin: 30.09 - 01.10.2017 (sobota - niedziela) godziny sobota 10:00 - 17:00 / niedziela 9:00 - 15:00

Miejsce: Ośrodek Psychoterapii SUKCES

Warszawa ul. Pustułeczki 37a

Szkolenie ma na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń odżywiania, wskazanie konkretnych przykładów i omówienie opisów przypadków. W trakcie szkolenia zostaną omówione techniki diagnostyczne, w tym wywiad z rodzicami, oraz techniki terapeutyczne.

 

PROGRAM

Postrzeganie własnego ciała przez nastolatków.

Zaburzenia odżywiania w ujęciu klasyfikacji psychiatrycznych : DSM- 5 i ICD- 10

Objawy zaburzeń odżywiania – jak je rozpoznać i kiedy reagować?

Czynniki ryzyka, spustowe i podtrzymujące zaburzenia odżywiania.

Rozmowa z nastolatkiem i jego rodzicami (wywiad diagnostyczny)

Konceptualizacja problemów pacjenta

Jak rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami o problemie?

Wczesne reagowanie – kiedy odchudzanie staje się destrukcyjne

Jakie należy podjąć działania , kiedy mamy pacjenta zaburzeniami odżywiania w gabinecie.

Trener:

Na zaproszenie naszego Ośrodka szkolenie poprowadzi:

Kamila Lenkiewicz- Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, psycholog i terapeuta systemowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie, a także w praktyce prywatnej. W kręgu zainteresowań zawodowych i naukowych znajdują się zaburzenia wieku rozwojowego, szczególnie zburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości u nastolatków oraz praca systemowa z rodziną nastolatka. Autorka i współautorka artykułów dotyczących zaburzeń wieku rozwojowego.

 

KOSZT: 500zł / osoba

460zł – koszt od osoby przy zapisie wpłacie do 30.04.2017

Wpłaty prosimy kierować na numer konta: 35 1140 2004 0000 3102 7705 9038 w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia. W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują