Wspierają nas:

Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży

Szkolenie z egzaminem zakończone certyfikatem uprawniającym do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą

Termin 24-25 czerwiec 2017

(sobota godz. 10:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 13:00)

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

 

Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

PROGRAM

 

1.Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych. Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych.

2.Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych

3.Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka

4.Trening Umiejętności Społecznych - założenia teoretyczne

5.Praca z zachowaniami agresywnymi

6.Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności

7.Jak prowadzić nabór do grup

8.Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy

9.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych

10.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami

11.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem

12.Jak uczymy planowania

13.Trening Komunikacji - jak? z kim? kiedy?

14.Tworzenie Scenariuszy zajęć

15.Jak prowadzić dokumentację z zajęć

Niedziela godz. 13:00 – Egzamin końcowy

 

KOSZT: 400zł / osoba.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc

Wpłaty prosimy kierować na numer konta:

35 1140 2004 0000 3102 7705 9038

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia:

 

W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowanym szkoleniem , lub w przypadku nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy będą powiadomieni mailowo i telefonicznie.